مقالات طراحی شهری


"دوچرخه سواری"

ترجمه : اسماعیل توکلی مهر

دوچرخه سواري فانتزي : هرماه جولاي، مردم صدوشصت كشو دنيا مسابقه  ادامه

"دورگردان"

ترجمه : اسماعیل توکلی مهر

برای انگلیسی ها " تقاطع دورگردان Roundabout " یک رسم قدیمی   ادامه

"میدان"

ترجمه : اسماعیل توکلی مهر

در يونان كلاسيك وبعدها در ايتالياي رنسانس شهر و زندگي سياسي مترادف  ادامه