کمیته ها و کارگروه ها

 در طول فعالیت انجمن وتاسال1394سه کمیته کاری: معماری، شهرسازی و حقوقی درانجمن صنفی مهندسان مشاورمعماروشهرساز فعال بوده و هرکمیته بنا به حوزه تخصصی خود موضوعات مرتبط با حرفه را در جلسات دو هفتگی بررسی و نتایج را جهت تصمیم گیری و اقدام به هیئت مدیره ارائه می داد ند. جهت پیشبرد اهداف تعیین شده در چشم انداز دوره هشتم و ارتقای انجمن به یک نهاد فراگیر و قدرتمند حرفه ای و جلب مشارکت بیشتر اعضای دائم در فعالیت های صنفی ایجاد کارگروه های جدید در دوره هشتم تشکیل شد.

کمیته ها و کارگروه های انجمن به همه اعضای جدید جهت همکاری خوش آمد می گویند.

معماری


 کمیته معماری نیازمند تجمیع دانش های تخصصی زیر بخشی خود همچون طراحی شهری، طراحی منظر، بازسازی محلات و بافت های ناکارآمد شهری بوده است. برنامه کار کمیته از دوره ششم در دو حوزه­ی الف:  موضوعات صنفی بوده وارتقائ جایگاه حرفه معماری از منظر اجتماعی و اخلاقی و نیزاعلام نظربر تصمیمات، آئین نامه های دولتی و سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط با حرفه  ب: پژوهش های ناظر بر معماری امروز کشور،طرح موضوعات تئوریک معماری مرتبط با سایر هنرها چون موسیقی و هنرهای تجسمی با دعوت از صاحب نظران در نشستها ی تخصصی است. کمیته معماری بنا بر ماهیت خود :توان ساماندهی ایده ها همکاری های موثری باکارگروه تامین منابع و بازنگری ساختار رسانه های انجمن دارد.

اعضا : ماندانا کنت " دبیر" ، فریده صائبی، نگار صبوری، سیروس مهراندیش، بهروز نیک اختر، غلامرضا جزایری، محمدرضا عمادی، اسماعیل توکلی مهر "نماینده هیئت مدیره".

شهرسازی


شهرسازی "برنامه ریزی شهری و منطقه ای " فرایند ی سیاسی و تکنیکی است که برنامه های کاربری زمین، بهبود شرایط زیستی و تامین شرایط مطلوب زیرساختی و ترافیک و حمل و نقل شهرها و در مقیاس وسیع تر در مقیاس مناطق شهری را  تهیه و بر اجرایی آنها نظارت دارد. کمیته شهرسازی انجمن طی دوره های گذشته با تجمیع دانایی های اعضای فعال خود توانسته است علاوه بر اجرای این نقش مهم در شهرهای ایران بر تصمیمات نهادها و مسئولان کشور تاثیرگذار بوده و همکاری خود را با نهادهای دولتی و عمومی همچون شهرداری ها توسعه داده و بعنوان نهادی قابل اعتماد و طرف مذاکره در فضای حرفه ای کشور درآید.

اعضا : فریدون گازرانی " دبیر" ، فرهاد قصیری، مرتضی بنایی زاده، محسن خشتی ، سعید معنوی ،  اکبر جباری "نماینده هیئت مدیره".

حقوقی


کمیته حقوقی از جایگاه مهمی در انجمن برخوردار است و فعالیت های آن استیفای حقوق صنفی، پیگیری وارائه راه حل های حقوقی در حل و فصل اختلافات میان اعضا و نهادهای کارفرمایی، احقاق حقوق اعضا در مجامع حرفه ای و قانونی و ایجاد ارتباط کارآمد با نهاد های حرفه ای و صنفی است. پیشنهادات کارگروه های و کمیته ها محتاج مطابقت با آئین نامه ها و اساسنامه انجمن عموماً توسط هیئت مدیره به کمیته حقوقی ارجاع داده می شود. حل و فصل مشکلات قراردادها، بیمه و مالیات را کمیته حقوقی بصورت مستمر پیگیری می نماید.

اعضا : سپیده شفایی " دبیر" ، علیرضا شهابیان، جمشید هدائی ، محمد عدالتخواه ، احمد خواجه  ، سعید سادات نیا "نماینده هیئت مدیره".

کار آفرینی و توسعه کسب وکار


تشکیل کار گروه کارآفرینی و توسعه کسب و کار حاصل اقدام در مورد اولین دستور کار برنامه چشم انداز در شرایط بحران کاری مهندسان مشاور بوده است.. اهداف کارگروه •حضور موثرانجمن در فرآیند طرحهای توسعه کشور و تعریف پروژه ها ی جدید در بخشهای دولتی و خصوصی، حضور در فرایند انتخاب مهندسان مشاور مشاوران ذیصلاح جهت انجام پروژه ها،تغيير جهت اتکای مهندسان مشاور از اعتبارات عمراني دولتي به سمت منابع بخش خصوصي، شناسايي مناسبات كار در بخش خصوصي و معرفی توانمندی اعضا از طریق رسانه ها، حضور فعال در نهادها و انجمن هاي حرفه اي و تعریف سهمی از ارزش افزوده حاصل از خدمات مهندسی مشاوره به شرکتهای مهندس مشاور است.

اعضا : احمد گشایشی " دبیر" ، فریده صائبی، سیروس بلورچی، ناصر مشهدیزاده، سعید معنوی، فریدون بیت یونان، فرهاد قصیری، جمشید هدائی، پرویز مختاری "نمایندگان هیئت مدیره"،جواد اکبری، شهریار یقینی .

نظام فنی و اجرایی


کارگروه نظام فنی- اجرایی عهده دار هدف دوم چشم انداز: حضور موثر در فرایند اصلاح نظامات حرفه ای گردیده است. ماموریت کارگروه اعلام نظر و پیشنهادت در موارد اصلاح آئین نامه ها ی تشخیص صلاحیت، نحوه ارجاع کار و حضور موثر در مستند سازی فرایندهای تشخیص صلاحیت و ارجاع کار ، همکاری با سازمان نظام مهندسی در موارد مشترک وتعیین جایگاه مناسب اعضا و شرکتهای عضو انجمن در نظام مهندسی ساختمان بعلاوه جمع بندی نظرات سایر گروهها جهت دستور جلسات سمینارها و یا جلسات مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص موضوعات خاص تعیین شده است.

اعضا : سیروس بلورچی، بابک امین زاده " دبیر" ، سپیده شفایی، قاسم ملکی، فريدون بيت يونان، جواد اکبری و احمد گشایشی .

تامین منابع مالی


خزانه دار انجمن در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن 1394 جذب حامیان مالی را با رعایت مفاد اساسنامه درخواست کرد و مورد تصویب قرار گرفت . اهداف کارگروه تامین منابع مالی، ارتباط با صاحبان صنایع و برندهای شناخته شده در صنعت ساختمان و جلب حمایت های مالی آنان در مقابل معرفی شرکت ها در رسانه های انجمن به منظور افزایش توان مالی انجمن جهت گسترش حوزه خدمات به اعضای دائم است. کار گروه همکاری مشترک با رسانه های انجمن نیز دارد.

اعضا : سیروس مهراندیش " دبیر" ، شهریار یقینی، ماندانا کنت، اسماعیل توکلی مهر.

جنبش استقرار مهندسان مشاور در محلات تاریخی


فکر ایجاد کارگروه جنبش استقرار مهندسان مشاور در محلات تاریخی با هدف متعالی بازگشت حیات شهری به محلات قدیمی شهرهای ایران، تحدید توسعه های پیرامونی شهرهاو حفظ آثار با ارزش معماری در محلات قدیمی است که توسط اعضای جدید انجمن آغاز شده است. اولین اقدام این جنبش استقرار دفاتر مهندسان مشاور معمار و شهرساز در محلات با پیشینه تاریخی و در مراحل بعدی اسکان خانواده هایشان با ایجاد شرایط و خدمات شهری مطلوب در آنهاست. انتظار میرود با این اقدام محلات قدیمی شهرها به مکانهائی سرزنده، جاذب جمعیت و مناسب باز سازی های کنترل شده تبدیل شوند.

اعضا : علی بدری " دبیر" ، فرامرز پارسي، سید محمد موسوي، محمدسالاري،جلال آزادي، شهريار يقيني، سعيد سادات نيا، اسماعیل توكلي مهر.

نمایندگان انجمن در گروه دید بان تهران


گروه دیده بان تهران با هدف دیده‌بانی مسائل تهران در جهت تشویق و تبلیغ رویدادها، برنامه‌ها، طرح‌ها، سیاست‌های منطقی مثبت و کوشش در جهت بازدارندگی رویدادهای نادرست و نامطلوب برای شهر با اساسنامه مشخص و در راستای حفظ و حراست از جایگاه و هویت شهر تهران پایه‌گذاری شده است.رویکرد اساسی گروه دیدبان تهران، انعکاس جلوه‌های زیبا و عملکردهای مثبت مدیران شهری و شهروندان در جایگاه شهروندی و شهروندمداری، نحوه استفاده از فضاها، طرح‌ها، تعاملات بین انسان و فضا، همچنین نحوه برخورد با شهر از منظر استفاده و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری (جامع و تفصیلی) است.دیدگاه اعضا، ایجاد ارتباط با نهادها، تشکل‌های صنفی و ایجاد تعاملات فی‌مابین با سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور حفظ و ارتقای‌محیط و تحقق هرچه بیشتر اهداف توسعه‌پایدار در کلانشهر تهران است.استفاده از توان تخصصی و فنی نهادها و تشکل‌ها در راستای حفظ هویت کلانشهر تهران از منظر فضایی، کالبدی، اقتصادی و انعکاس زوایای مشهود و پنهان عملکردها و اقدام سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و حتی افراد در مجامع عمومی و بین‌المللی برای ایجاد تعامل، هم‌افزایی و درک بیشتر مورد نظر گروه است. ضمن آنکه، حفظ و پایداری شهر تهران به دلیل آنکه این شهر ناملایمات و اقدام هایی نابخردانه را تجربه کرده است امری ضروری است. گروه دیده‌بان در برنامه‌های آتی خود، ارتباط با نهادها، تشکل‌ها، شبکه‌های‌اجتماعی فعال و سایر شهرهای ایران و تعامل سازنده از توان اعضا را در دستور کار دارد.اعضای گروه دیده‌بان تهران، متشکل از سه تشکل جامعه مهندسان شهرسازی ایران، انجمن صنفی معمار و شهرساز و گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران است.

مهندس احمد سعيدنيا نماینده تشکل جامعه شهرسازان، رئیس.

دكتر گیتی اعتماد، نماینده جامعه مهندسان مشاور، نائب رئیس.

مهندس مزینانی و دکتر امیرحسین پورجوهری  نمایندگا ن گرو شهر سازی جامعه مهندسان مشاور.

دكتر  فریدون گازرانی نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، دبیر.

مهندس محمدرضا عمادی نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز.