لینک های مرتبط

وزارتخانه ها

 

ردیف
عنوان
آدرس سایت
1 وزارت راه و شهرسازي www.mrud.ir
2 وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران www.vaja.ir
3 وزارت امور اقتصاد و دارايي www.mefa.gov.ir
4 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي www.mcls.gov.ir
5 وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران www.moi.ir
6 وزارت نفت www.mop.ir
7 مجلس شورای اسلامی www.majlis.ir
8 ریاست جمهوری اسلامی ایران www.peresident.ir
9 اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و  كشاورزي ايران www.iccima.ir
10 شركت عمران شهرهاي جديد www.ntoir.gov.ir
11 شركت عمران و بهسازي شهري ايران www.udrc.ir

 

ادارات کل - سازمان ها

 

ردیف
عنوان
آدرس سایت
1 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور www.imo.org.ir
2 سازمان امور مالياتي كشور www.intamedia.ir
3 سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir
4 سازمان ملی زمین و مسکن ایران www.nlho.ir
5 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور www.frw.org.ir
6 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران www.bonyadmaskan.com
7 سازمان مدیریت بحران ایران www.ndmo.ir
8 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران www.ichto.ir
9 سازمان حفاظت محیط زیست ایران www.doe.ir
10 سازمان نقشه برداری کشور www.ncc.org.ir
11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور www.mporg.ir

 

انجمن ها، تشکلهای صنفی و جوامع حرفه ای

 

ردیف
عنوان
آدرس سایت
1 سندیکای شركتهاي ساختماني ایران www.acco.ir
2 جامعه مهندسان مشاور ايران www.irsce.org
3 سندیکای شركتهاي تأسيساتی و صنعتي ايران www.ismeic.org
4 انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گازوپتروشيمي www.irapec.com
5 انجمن مديران فني و اجرايي www.iatem.org
6 انجمن شركتهاي مهندسي و ساخت www.ecca-opi.ir
7 انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي www.iccair.com
8 انجمن شركتهاي صنعت آب و فاضلاب www.wwcs.ir
9 كانون سراسري پیمانکاران عمرانی ایران www.abadgar.org
10 كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران  www.irseda.ir
11 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران www.irsnt.com
12 انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان استان تهران www.irmpha.com
13 انجمن شرکتهاي راهسازي ايران www.iranrca.com
14 سنديکاي صنعت برق ايران www.ieis.ir
15 انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی www.aiaciran.org
16 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) www.satsa.ir

 

پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی

 

ردیف
عنوان
آدرس سایت
1 پژوهشکده آمار www.srtc.ac.ir
2 پژوهشکده اسلام و سلامت پایدار www.kolnegar.basijmed.ir
3 پژوهشکده اقتصاد www.modares.ac.ir
4 پژوهشکده حمل و نقل www.tri.rahiran.ir
5 پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت www.ristip.com
6 پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی www.icas.ir
7 پژوهشگاه میراث فرهنگ www.ichto.ir
8 دفتر مطالعات شهری www.sharifurban.ir
9 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir
10 مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه www.pmir.com
11 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله www.iiees.ac.ir
12 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی www.ihcs.ac.ir
13 مرکز پژوهشهای مجلس www.majlis.ir
14 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir
15 مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری www.uarc.org.ir
16 موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران www.did.ir