خبرهای روز انجمن

 

IMAGE خبرنامه شماره چهار، دوره نهم - بهمن، اسفند 1397 و فروردین و اردیبهشت 1398

خبرنامه شماره چهار، دوره نهم - بهمن، اسفند 1397 و فروردین و اردیبهشت 1398 ( دانلود)   ادامه مطلب ...
IMAGE پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه انجمن صنفی

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه انجمن صنفی               ادامه مطلب ...
IMAGE نامه انجمن به سازمان برنامه و بودجه

نامه انجمن به سازمان برنامه و بودجه               ادامه مطلب ...
IMAGE خبرنامه شماره سه، دوره نهم - آبان، آذر و دی 1397

خبرنامه شماره سه، دوره نهم - آبان، آذر و دی 1397 ( دانلود)   ادامه مطلب ...
IMAGE مجاز بودن فعاليت دفاتر مهندسي و مهندسين مشاور در ساختمانهای مسکونی

مجاز بودن فعاليت دفاتر مهندسي و مهندسين مشاور در ساختمانهای مسکونی           ادامه مطلب ...
IMAGE خبرنامه شماره دو، دوره نهم - شهریورماه 1397

خبرنامه شماره دو، دوره نهم - شهریورماه و مهر 1397 ( دانلود)   ادامه مطلب ...
IMAGE اين انجمن تنها جانبدار منافع صنف بوده و طي اين بيانيه نظرات خود را اعلام مي‌دارد.

اين انجمن تنها جانبدار منافع صنف بوده و طي اين بيانيه نظرات خود را اعلام مي‌دارد.... ادامه مطلب ...
IMAGE خبرنامه شماره یک، دوره نهم - مرداد ماه 1397

خبرنامه شماره یک، دوره نهم - مرداد ماه 1397 ( دانلود)   ادامه مطلب ...