خبرهای روز انجمن

 

IMAGE گزارش مجمع ساليانه انجمن صنفي 7 مرداد 1397

گزارش مجمع ساليانه انجمن صنفي 7 مرداد 1397   ادامه مطلب ...
IMAGE قوانین و مقررات تامین اجتماعی

قوانین و مقررات تامین اجتماعی   نکات کلیدی صنوف نکات کلیدی پیمانکاران نکات کلیدی... ادامه مطلب ...
IMAGE شیوه نامه بارگذاری اطلاعات در سامانه ساجات

شیوه نامه بارگذاری اطلاعات در سامانه ساجات ( دانلود )   ادامه مطلب ...
IMAGE آیین نامه کتاب آموزشی

آیین نامه کتاب آموزشی  ( دانلود )   ادامه مطلب ...
IMAGE تفاهم نامه همکاری با موسسه حقوقی دادپویان حامی

تفاهم نامه همکاری با موسسه حقوقی دادپویان حامی ( دانلود )   ادامه مطلب ...
IMAGE جایزه یونسکو- آسیا پاسفیک برای طراحی دانشکده هنر و معماری خلیج فارس در بافت قدیم بوشهر

جایزه یونسکو- آسیا پاسفیک برای طراحی دانشکده هنر و معماری خلیج فارس در بافت قدیم... ادامه مطلب ...
IMAGE کتاب الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل

کتاب الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل ( دانلود )       ادامه مطلب ...
IMAGE نامه های تبریک

نامه های تبریک         ادامه مطلب ...